ŠKOLÍME ZAMĚSTNANCE S PODPOROU PROSTŘEDKŮ EU

Naše společnost získala v letošním roce podporu z prostředků Operačního programu Zaměstnanost (dále jen "OPZ") na realizaci projektu s názvem „CLITIA podnikové vzdělávání 2017“. Cílem projektu je zvýšení znalostí a dovedností našich zaměstnanců v oblastech obecných IT dovedností, měkkých a manažerských dovedností a technických dovedností. Celkem bude proškoleno 24 zaměstnanců. Celkové způsobilé náklady projektu byly schváleny ve výši 1 556 576 Kč, spolufinancování z OPZ je ve výši 85% celkových způsobilých nákladů. Výsledkem projektu bude zvýšení odborné úrovně znalostí, dovedností a kompetencí našich zaměstnanců. Na daný projekt je poskytována finanční podpora EU.

Datum zahájení: 1. 2. 2017

Datum ukončení: 1. 9. 2018