REALIZUJEME FOTOVOLTAICKÝ SYSTÉM S PODPOROU PROSTŘEDKŮ EU

Projekt:

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI HOTEL RAJSKÁ ZAHRADA

reg.č.: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0003450

Logo EU NPO

Společnost CLITIA, a.s. získala v roce 2023 podporu z prostředků Národního plánu obnovy, z komponenty NPO 2.3 Přechod na čistší zdroje energie, pod aktivitou 2.3.1 Výstavba nových fotovoltaických zdrojů, Výzva I. - "Fotovoltaické systémy s/bez akumulace" s názvem projektu "Snížení energetické náročnosti HOTEL RAJSKÁ ZAHRADA".

Projekt spočívá v realizaci umístění fotovoltaických panelů a střídačů o celkovém instalovaném výkonu 40kWp na střešní konstukce objektu Rajská zahrada na ulici Komenského č.p. 70 a 72, v Novém Městě nad Metují. Realizací dojde ke snižení energetické náročnosti provozu celého objektu a to především hotelového provozu. Špičková spotřeba provozovny dosahuje až 110kW okamžité spotřeby elektrické energie u nově zřízené elektrárny tak nepředpokládáme, žádné dodávky do sítě, ale všechna vyrobená elektrické energie bude v objektu přímo okamžitě spotřebována. Tím snížíme energetickou náročnost celého provozu ročbně až o 37MW elektrické energie.

Náklady na realizaci projektu dosahují částky 1.096.906 Kč, z toho činí příspěvek dotace poskytnutý z Evropské unie 383.936 Kč.

Na daný projekt je poskytována finanční podpora EU.

Datum zahájení Projektu: 10. 8. 2022

Plánované datum ukončení Projektu: 31. 7. 2023